SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 1127 osób

WiadomościPrezes Zarządu - Jacek Maj
Zastepca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Dariusz Zdanowicz
Zastepca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy - Mariusz Wójcik
 1. Sprawozdanie Zarządu a za rok 2022
 2. Opinia biegłego rewidenta za rok 2022
 3. bilans + rachunek zysków i strat za 2022
 4. Sprawozdanie Zarządu a za rok 2021
 5. Opinia biegłego rewidenta za rok 2021
 6. bilans + rachunek zysków i strat za 2021
 7. Sprawozdanie Zarządu a za rok 2020
 8. Opinia biegłego rewidenta za rok 2020
 9. bilans + rachunek zysków i strat za 2020
 10. Sprawozdanie Zarządu a za rok 2019
 11. Opinia biegłego rewidenta za rok 2019
 12. bilans + rachunek zysków i strat za 2019
 13. Sprawozdanie Zarządu za 2018
 14. bilans + rachunek zysków i strat za 2018
 15. Sprawozdanie Zarządu za 2017
 16. bilans + rachunek zysków i strat za 2017
 17. Sprawozdanie Zarządu za 2016
 18. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2016

Uchwały Zarządu

Uchwały 2016

 1. Uchwała 9/2016 w sprawie wprowadzenia zasad świadczenia usług przez Spóldzielnię Mieszkaniową im. w.Z. Nałkowskich na rzecz mieszkańców

Zarządzenia Prezesa Zarządu

Zarzadzenia 2010

 1. Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach wobec Spółdzielni za używanie lokali dla członków i właścicieli lokali niebędacych członkami Spółdzielni.

Zarządzenia 2008

 1. Zarzadzenie nr 13/2008 w sprawie zasad udostępniania członkom Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów, sprawozdań finansowych i innych dokumentów.