SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 2439 osób

WiadomościPrezes Zarządu - Jacek Maj
po. Zastepca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Dariusz Zdanowicz
Zastepca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy - Mariusz Wójcik
 1. Sprawozdanie Zarządu a za rok 2021
 2. Opinia biegłego rewidenta za rok 2021
 3. bilans + rachunek zysków i strat za 2021
 4. Sprawozdanie Zarządu a za rok 2020
 5. Opinia biegłego rewidenta za rok 2020
 6. bilans + rachunek zysków i strat za 2020
 7. Sprawozdanie Zarządu a za rok 2019
 8. Opinia biegłego rewidenta za rok 2019
 9. bilans + rachunek zysków i strat za 2019
 10. Sprawozdanie Zarządu za 2018
 11. bilans + rachunek zysków i strat za 2018
 12. Sprawozdanie Zarządu za 2017
 13. bilans + rachunek zysków i strat za 2017
 14. Sprawozdanie Zarządu za 2016
 15. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2016
 16. Sprawozdanie Zarządu za 2015 .
 17. Sprawozdanie finansowe za 2015 r.
 18. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2015
 19. Sprawozdanie Zarządu za 2014 .
 20. Sprawozdanie finansowe za 2014 r.
 21. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2014
 22. Sprawozdanie Zarządu za 2013 .
 23. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
 24. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2013
 25. Sprawozdanie Zarządu za 2012 .
 26. Sprawozdanie finansowe za 2012 r.
 27. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2012
 28. Sprawozdanie Zarz±du za 2011 .
 29. Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
 30. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2011
 31. Sprawozdanie Zarządu za 2010 .
 32. Sprawozdanie Zarz±du za 2010 -Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 4/2011r.
 33. Sprawozdanie finansowe za 2010 r.
 34. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2010
 35. Sprawozdanie Zarz±du za 2009 .
 36. Sprawozdanie Zarz±du za 2009 -Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 5/2010r.
 37. Sprawozdanie finansowe za 2009 r.
 38. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2009
 39. Sprawozdanie Zarządu za 2008 r.
 40. Sprawozdanie finansowe za 2008 r.
 41. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
 42. Sprawozdanie Zarządu za 2007 r.
 43. Regulamin Zarządu

Uchwały Zarządu

Uchwały 2016

 1. Uchwała 9/2016 w sprawie wprowadzenia zasad świadczenia usług przez Spóldzielnię Mieszkaniową im. w.Z. Nałkowskich na rzecz mieszkańców

Zarządzenia Prezesa Zarządu

Zarządzenia 2014

 1. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie dnia wolnego od pracy.

Zarzadzenia 2010

 1. Zarz±dzenie nr 2/2010 w sprawie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach wobec Spółdzielni za używanie lokali dla członków i właścicieli lokali niebędacych członkami Spółdzielni.

Zarządzenia 2009

 1. Zarządzenie nr 01/2009 w sprawie powołania Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie.
 2. Zarządzenie nr 2/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę terenu, stanowiącego mienie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie.
 3. Zarządzenie nr 03/2009 w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
 4. Zarządzenie nr 04/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla dokonania wyboru wykonawcy robót "dociepleniowych" na budynkach Samsonowicza 17 i 29.
 5. Zarządzenie nr 05/2009 w sprawie powołania Komisji do dokonania corocznego przegladu placów zabaw.
 6. Zarządzenie nr 06/2009 w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
 7. Zarządzenie nr 07/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Samsonowicza 15/20 i Samsonowicza 51/32.
 8. Zarządzenie nr 09/2009 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.
 9. Zarządzenie nr 10/2009 w sprawie zwrotu pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie kosztu zakupu okularów koryguj±cych wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.
 10. Zarzadzenie nr 11/2009 w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie.

Zarządzenia 2008

 1. Zarządzenie nr 10/2008 w sprawie inwentaryzacji rocznej za 2008 r.
 2. Zarządzenie nr 11/2008 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.
 3. Zarzadzenie nr 12/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Romera 24/35.
 4. Zarzadzenie nr 13/2008 w sprawie zasad udostępniania członkom Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów, sprawozdań finansowych i innych dokumentów.
 5. Zarządzenie nr 14/2008 w sprawie trybu zaciagania i realizowania zobowiazań finansowych z tytułu zakupu towarów i usług.
 6. Zarzadzenie nr 15/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do Rady Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie.
 7. Zarzadzenie nr 16/2008 w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie.