SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 626 osób

Wiadomości
Informacja na temat Walnego Zgromadzenia w roku 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie zawiadamia, iż na podstawie § 36 Statutu zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. które odbędzie się w dniu 11 maja 2024 r. godz. 9.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Nałkowskich 110 w Lublinie z następującym porządkiem obrad

projekty uchwał członków WZ opracowane przez Spółdzielnię na podstawie projektów złożonych przez członów

poprawki i uwagi do projektów uchwał złożonych przez członów