SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 32943 osób

Wiadomości
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie zawiadamia, iż na podstawie § 36 Statutu zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Nałkowskich 110 w Lublinie z następującym porządkiem obrad

Pełna treść zawiadomienia i porządek obrad w załaczniku