SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 41951 osób

WiadomościRada Nadzorcza
Imię i Nazwisko Sprawowana Funkcja
1. Paweł Sugier Członek Komisji Inwestycyjnej
2. Stanisława Hajdukiewicz Członek Komisji Inwestycyjnej
3. Krzysztof Szczurowski Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
4. Anna Trumińska Sekretarz Rady Nadzorczej,Członek Komisji Rewizyjnej
5.Czesław Mędykowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Komisji Mieszkaniowej
6. Jacek Dajczak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7.Elżbieta Figielska Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
8.Jerzy Szczuka Członek Komisji Mieszkaniowej
9. Leszek Kryk Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej
10.Dariusz Zdanowicz Członek Komisji Inwestycyjnej
11.Tomasz Sadurski Członek Komisji Rewizyjnej

Dokumenty

Porządki obrad

Rok 2020
Nr uchwały Data uchwały w sprawie Uwagi
1/01/2020 27.01.2020 w sprawie zmiany składnika oplaty miesięcznej za lokale w częsci "eksploatacja" oraz zatwierdzenia nowych stawek Uchwała 1 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
2/01/2020 27.01.2020 w sprawie zmiany stawek opłaty eksploatacyjnej Uchwała 2(załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
3/01/2020 27.01.2020 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
4/01/2020 27.01.2020 w sprawie wynagrodzenia Z-cy Prezesa Techniczno -Eksploatacyjnych uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
5/01/2020 27.01.2020 w sprawie wynagrodzenia Z-cyPrezesa Głownego Ksiegowego uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
6/01/2020 27.01.2020 w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu Spoldzielni za IV kwartał 2019 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
7/01/2020 27.01.2020 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spoldzielni za IV kwartał 2019 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
8/01/2020 27.01.2020 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa-głownemu Księgowemu za IV kwartał 2019 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
9/02/2020 24.02.2020 w sprawie korekty Planu Remontów na 2020r Uchwała 9(załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
10/02/2020 24.02.2020 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Spoldzielni Uchwała 10(załącznik w zakładce Organy spoldzielni)
11/04/2020 27.04.2020 w sprawie zatwierdzenia klucza podziałowego kosztów ogolnych i kosztów utrzymania mienia w 2020 Uchwała 11 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
12/05/2020 25.05.2020 w sprawie korekty planu Remontów na 2020 Uchwała 12 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni)
13/05/2020 25.05.2020 w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwała 13
14/06/2020 22.06.2020 w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu Spoldzielni za I kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
15/06/2020 22.06.2020 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa Zarządu Spoldzielni za I kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
16/06/2020 22.06.2020 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa-głownemu Księgowemu za I kwartał 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
17/07/2020 27.07.2020 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady kozystania z parkingów zarządzanych przez Spóldzielnię Mieszkaniową Uchwała 17 ( załacznik w zakładce regulaminy)
21/08/2020 24.08.2020 w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na rok 2020 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
Rok 2019
Nr uchwały Data uchwały w sprawie Uwagi
1/01/2019 28.01.2019 w sprawie zatwierdzenia zmian zaliczek na koszty podgrzania wody w budynkach zasilanych z sieci LPEC Uchwała 1
2/01/2019 28.01.2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów na rok 2019 Uchwała 2
3/02/2019 25.02.2019 w sprawie korekty a planu remontów na rok 2019 Uchwała 3
4/02/2019 25.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nakładów na dzialce nr 129/30 Uchwała 4
5/02/2019 25.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie administracji zleconej Uchwała 5
6/02/2019 25.02.2019 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za IV kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
7/02/2019 25.02.2019 w sprawie przyznania nagrody Zastępcy Prezesa Zarządu za IV kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
8/02/2019 25.02.2019 w sprawie przyznania nagrody Z-cy Prezesa – Głównemu Księgowemu za IV kwartał 2018 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
9/03/2019 25.03.2019 w sprawie zatwierdzenia klczy podziałowych kosztów ogólnych i mienia Spółdzielni Mieszkaniowej Uchwała 9
10/04/2019 15.04.2019 w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2018 rok w budynkach N98,N131,N134,S19 Uchwała 10
11/04/2019 15.04.2019 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za I kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
12/04/2019 15.04.2019 w sprawie przyznania nagrody Zastepcy Prezesa Zarządu za I kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
13/04/2019 15.04.2019 w sprawie przyznania nagrody Zastepcy Prezesa Zarządu - Głownemu Księgowemu za I kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
14/05/2019 27.05.2019 w sprawie korekty planu remontów na rok 2019 r Uchwała 14
15/07/2019 15.07.2019 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za II kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
16/07/2019 15.07.2019 w sprawie przyznania nagrody Zastepcy Prezesa Zarządu za II kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
17/07/2019 15.07.2019 w sprawie przyznania nagrody Zastepcy Prezesa Zarządu - Głownemu Księgowemu za II kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
18/08/2019 26.08.2019 w sprawie Zmiany Regulamin określającego zasady ustalenia kosztów dostawy energii cieplnej dla budynku na cele ogrzewaniai podgrzania wody oraz rozliczania tych kosztów z uzytkownikami Uchwała 18
19/08/2019 26.08.2019 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Uchwała 19
20/09/2019 23.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wymiany zuzytego osprzętu z pominięciem procedury przetargowej Uchwała 20
21/09/2019 23.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zakup posypywarki piachu Uchwała 21
22/10/2019 21.10.2019 w sprawie ustalenia stawki oplaty na fundusz remontowy w lokalu nr 1 przy ul. samsonowicza 63 Uchwała 22
23/10/2019 21.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na badanie sprawozdania finansowego Uchwała 23
24/10/2019 21.10.2019 w sprawie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu za III kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
25/10/2019 21.10.2019 w sprawie przyznania nagrody Zastepcy Prezesa Zarządu za III kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
26/10/2019 21.10.2019 w sprawie przyznania nagrody Zastepcy Prezesa Zarządu - Głownemu Księgowemu za III kwartał 2019 r uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe
27/11/2019 25.11.2019 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok Uchwała 27
28/11/2019 25.11.2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarzadu Uchwała 28
29/11/2019 25.11.2019 zatwierdzenia regulaminu przyznawania premii i nagród dla Zarządu Uchwała 29 (załącznik do wglądu członków Spółdzielni, zawiera dane osobowe)
30/12/2019 16.12.2019 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2020 Uchwała 30 (załącznik do uchwały udostępniony do wglądu członków Spółdzielni)
31/12/2019 16.12.2019 przyjęcia planu remontów na 2020 Uchwała 31 (załącznik do uchwały udostępniony do wglądu członków Spółdzielni)
32/12/2019 16.12.2019 przyjęcia planu inwestycji na lata 2020-2021 Uchwała 32 (załącznik do uchwały udostępniony do wglądu członków Spółdzielni)
33/12/2019 16.12.2019 zatwierdzenia zmian do regulaminu samorządów domowych Uchwała 33