SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 2430 osób

WiadomościRada Nadzorcza
Imię i Nazwisko Sprawowana Funkcja
1. Michał Marszałowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej , Przewodniczacy Komisji Inwestycyjnej
2.Michalina Ziarkiewicz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komisji Mieszkaniowej
3. Monika Sugier Sekretarz Rady Nadzorczej,Członek Komisji Rewizyjnej
4. Marcin Pyszniak Członek Komisji Inwestycyjnej
5.Jacek Wiszniewski Członek Komisji Inwestycyjnej
6. Teresa Malik Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
7. Ewelina Chanaj Członek Komisji Rewizyjnej
8. Leszek Kryk Przewodniczący komisjii Mieszkaniowej
9.Dariusz Cieniuch Członek Komisji Mieszkaniowej
10.Arkadiusz Ulatowski Członek Komisjii Mieszkaniowej

Dokumenty

Porządki obrad

Rok 2023
Nr uchwały Data uchwały w sprawie Uwagi
01/01/2023 30.01.2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu Uchwała 1 (załącznik w zakladce regulaminy)
02/01/2023 30.01.2023 w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu Spoldzielni za IV kwartał 2022 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
03/01/2023 30.01.2023 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spoldzielni za IV kwartał 2022 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
04/01/2023 30.01.2023 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa-głownemu Księgowemu za IV kwartał 2022 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
05/02/2023 27.02.2023 w sprawie określenia zasad finansowania wymiany wodomierzy wody ciepłej i zimenej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Uchwała 5
06/03/2023 27.03.2023 w sprawie zatwierdzerdzenia kluczy podzialowych kosztów ogolnych i mienia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie za 2022r obowiązujących do rozliczeń 2023r Uchwała 6 (załącznik do wglądu dla czlonków Spółdzielni)
07/03/2023 27.03.2023 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Uchwała 7 (załącznik w zakladce struktura organizacyjna)
08/03/2023 27.03.2023 w sprawie korekty wartościowo-rzeczowej Planu Remontów na 2023 Uchwała 8 (załącznik do wglądu dla czlonków Spółdzielni)
09/03/2023 27.03.2023 w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Uchwała 9 (załącznik w zakladce regulaminy)
10/04/2023 17.04.2023 w sprawie dofinansowania organizacji Festynu Osiedlowego z okazji 30-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich Uchwała 10
11/04/2023 17.04.2023 w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu Spoldzielni za I kwartał 2023 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
12/04/2023 17.04.2023 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spoldzielni za I kwartał 2023 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
13/04/2023 17.04.2023 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa-głownemu Księgowemu za I kwartał 2023 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
14/05/2023 17.05.2023 w sprawie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwała 14
15/05/2023 17.05.2023 w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwała 15
16/05/2023 17.05.2023 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Uchwała 16
17/05/2023 17.05.2023 w sprawie wyboru Komisjii Inwestycyjnej Uchwała 17
18/05/2023 17.05.2023 w sprawie wyboru Komisjii Rewizyjnej Uchwała 18
19/05/2023 17.05.2023 w sprawie wyboru Komisjii Mieszkaniowej Uchwała 19
20/05/2023 17.05.2023 w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcjii Prezesa Zarzadu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
21/05/2023 17.05.2023 w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcjii Z-cy Prezesa ds. Techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
22/05/2023 29.05.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarzadu Spóldzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Uchwała 22
23/05/2023 29.05.2023 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwała 23
24/06/2023 26.06.2023 w sprawie wyboru Prezesa Spóldzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Uchwała 24
25/07/2023 24.07.2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwała 25
26/07/2023 24.07.2023 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Uchwała 26
27/07/2023 24.07.2023 w sprawie przyznania premii Z-cy Prezesa-głownemu Księgowemu za II kwartał 2023 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
28/07/2023 24.07.2023 w sprawie przyznania premii Członkowi Zarządu Spółdzielni za II kwartał 2023 uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
29/08/2023 28.08.2023 w sprawie zmian oraz sprostowania omyłki pisarskiej w par.9 Regulaminu Zarządu przyjetego uchwała w dniu 27.03.2023r. Uchwała 29
30/08/2023 28.08.2023 w sprawie ustalenia miesiecznego limitu kilometrów na uzywanie samochodu prywatnego do celów słuzbowych w jazdach lokalnych dla Prezesa Zarzadu Jacka Maja. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
31/08/2023 28.08.2023 w sprawie ustalenia miesiecznego limitu kilometrów na uzywanie samochodu prywatnego do celów słuzbowych w jazdach lokalnych dla p.o. Zastepcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych Dariusza Zdanowicza . uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
32/08/2023 28.08.2023 w sprawie ustalenia miesiecznego limitu kilometrów na uzywanie samochodu prywatnego do celów słuzbowych w jazdach lokalnych dla Zastepcy Prezesa -Głownego Księgowego- Mariusza Wójcika . uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
33/09/2023 11.09.2023 w sprawie zatwierdzenia programu imprez kulturalnych zwiazanych z 30-leciem powstania Spóldzielni mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich oraz kosztów organizacyjnych z tym związanych . Uchwała 33
34/09/2023 25.09.2023 w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na rok 2023. Uchwała 34 (załącznik do wglądu dla czlonków Spółdzielni)
35/09/2023 25.09.2023 w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 . Uchwała 35 (załącznik do wglądu dla czlonków Spółdzielni).
36/10/2023 02.10.2023 w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie w związku z wytoczeniem powództwa przez Zarząd o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich. Uchwała 36
37/10/2023 02.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na badanie sprawozdania finansowego przez firmę audytorską. Uchwała 37
38/10/2023 02.10.2023 w sprawie wyeliminowania z Regulaminu wynagrodzenia Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie zapisów dotyczących dodatku stazowego. Uchwała 38 (załącznik do wglądu dla czlonków Spółdzielni)
39/10/2023 02.10.2023 w sprawie zwiększenia wymiaru czasu pracy Z-cy Prezesa ds. Techniczno Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie . uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
40/10/2023 02.10.2023 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisjii Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Uchwała 40
41/10/2023 23.10.2023 w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników w okresie zimowym. Uchwała 41
42/10/2023 23.10.2023 w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. Uchwała 42
43/10/2023 23.10.2023 w sprawie wynagrodzenia Prezesa zarzadu. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni
44/10/2023 23.10.2023 w sprawie zatrudnienia Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. Uchwała 44
45/10/2023 23.10.2023 w sprawie wypowiedzenia warunkow płacy Z-cy Prezesa-Głównego Księgowego. uchwała udostępniana do wglądu członków Spółdzielni