SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 641 osób

Wiadomości


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublinul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachu na budynku przy ul. Samsonowicza 55 (kl. I i II) w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 14.06.2024 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: szczegóły przetargu

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z Nałkowskich w Lublinie przy ulicy Nałkowskich 97, 98, 99, 100, 101, 118, 120, 122, 130, 131, 134, Samsonowicza 7, 11, 15, 17, 19, 21, 29, 33, 35A, 39, 41, 45, 49, 51, Romera 12, 22, 30, 46, 50, 52. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 14.06.2024 r. (UWAGA ZMIANA TERMINU) do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: szczegóły przetargu