SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 626 osób

Wiadomości
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 15 miejsc postojowych na działce nr 125/37 i 125/19 na terenie oś. Nałkowskich w Lublinie.Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 16.05.2016r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań polegających na urządzeniu i wyposażeniu w urządzenia zabawowe placu zabaw:

Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym i dokumentacją dostępna do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smnalkowskich.lublin.pl. Informacje tel. (81) 744 62 28 wew. 118,119. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „przetarg na place zabaw” do dnia 16.05.2016 do godz. 10.00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ciągów pieszych i parkingów zgodnie z załączonymi projektami i przedmiarami robót na terenie oś. Nałkowskich w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 20.04.2016r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: prac remontowo – dekarskich w zasobach Spółdzielni, remont dachu na budynku Samsonowicza1 garaże segment 1/C od nr 25 do 32, segment 1F garaże od 44 do 55, oraz remont dachu na budynku Nałkowskich 132 w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 20.04.2016r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Samsonowicza 35A Nałkowskich 121, 123, 117, w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 22.04.2016r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja