SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 4502 osób

Wiadomo¶ci


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych- wejściowych do klatek schodowych w budynku przy ul. Nałkowskich 97, 99, 101, 109,125,130,131, Romera 22, 24,46,50,52, - łącznie 55 szt. Informacje tel. (0) 744 62 28 wew. 105, 106.Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 26.02.2015r. do godz. 12.00w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie inwentaryzacji i projektów budowlano-wykonawczych przebudowy instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych Nałkowskich 109 Samsonowicza 11,35a, 49 i Romera 46 w Lublinie. Oferty należy sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 06.02.2015 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Samsonowicza 5 i ul. Nałkowskich 97, 131, 132 w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 30.01.2015r. do godz. 12.00w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza II przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano –wykonawczych na adaptację obiektu przy ul. Nałkowskich 113 na Zaplecze Techniczne Spółdzielnie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 30.01.2015r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy