SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 154 osób

Wiadomości
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu opasek przy budynku: ul. Nałkowskich 96, 99, 101, 104, 108, 109, 111, 115, 117, 121, 123; ul. Romera 22, 24, 28, 46. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 29.02.2016r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie malowania klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Samsonowicza 17, 19, 29 Nałkowskich 111, 115,117 Romera 12, 28, 50 w Lublinie. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 15.02.2016r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublinul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i montaż:

Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 31.03.2016r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie inwentaryzacji i projektów budowlano-wykonawczych przebudowy instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych Nałkowskich 118, 120, 122, 130, Samsonowicza 51, 55, 57, 59, 61 i Romera 22 w Lublinie. Oferty należy sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 01 .02.2016 r. do godz. 17.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 przekaże nieodpłatnie urządzenia kotłowni w budynku przy ul. Nałkowskich 104 w zamian za ich demontaż. Główne urządzenia (2 kotły, 2 podgrzewacze)-1999r, pompy-2010 i 2011r. Szczegółowe informacje: 081 744-64-28. Oferty zawierające termin realizacji w zaklejonych kopertach należy składać do 28.01.2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Spółdzielni

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań polegających na urządzeniu i wyposażeniu w urządzenia zabawowe placu zabaw:

Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Informacje tel. (81) 744 62 28 wew. 118,119. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „przetarg na place zabaw” do 21.01.2016 do godz. 10.00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja