SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 9864 osób

Wiadomości
Zarząd i Rada Nadzorcza Spoldzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie sukcesywnie podejmuje działania zmierzające do budowy miejsc postojowych na terenie osiedla. Poniżej przedstawiamy koncepcję miejsc parkingowych:

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublinul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wykonanie montażu 11 szlabanów na parkingach w osiedlu Nałkowskich Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 16.04.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania: Dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Rozbudowy istniejących balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nałkowskich 132 w Lublinie.Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 23.04.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania: Dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach pozostających w zasobach spółdzielni, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010 roku poz. 1623) Art. 62. 1 pkt 2). Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 23.04.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: Dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie linii kablowej zasilającej 11 szlabanów w rejonie ul. Samsonowicza 39, 41, 35A i Nałkowskich118,120,108 w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 16.04.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: Dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu opasek wokół budynków: przy ul. Nałkowskich 100, 118, 120, 122; ul. Romera 50; Samsonowicza 5, 7 w Lublinie Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 30.04.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: Dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę WLZ do wind i maszynowni z dokonaniem niezbędnych uzgodnień, w budynku przy ul. Samsonowicza 15,17,19, 21, 29, 33 w Lublinie. Informacje tel. 0.81 744 62 28 wew.106 Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 16.04.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: Dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych oraz ich udrożnienia i naprawy w lokalach mieszkalnych, biurowych, technicznych i użytkowych w budynkach pozostających w zasobach spółdzielni, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010 roku poz. 1623) Art. 62. 1 pkt 2). Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowejSpółdzielniwww. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 28.03.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielniazastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: Dokumentacja

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im.W.Z. Nałkowskich w Lublinie ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 23 w zespole B przy ul. Samsonowicza 55. Wyjściowa wysokość czynszu 250,00 zł. brutto.Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert z oferowaną wysokością czynszu w zaklejonych kopertach w terminie do 09.04.2018 r