SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 877 osób

Wiadomości
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu muru oporowego, nawierzchni z kostki brukowej oraz schodów przy budynku Nałkowskich 104 w Lublinie. Informacje tel. 0.81 744 62 28 wew.125 Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 21.09.2015r. do godz. 12.00w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja