SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 146 osób

Wiadomo¶ci


OGŁOSZENIE

Wspólnota Mieszkaniowa Samsonowicza 37 w Lublinie, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie do 15. 12. 2014roku remontu korytarzy i schodów do piwnic w zakresie przedstawionym w kosztorysie ślepym załączonym do niniejszego ogłoszenia. Informacje Tel.510.365.741. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 20.11.2014r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich przy ul. Nałkowskich 108 w Lublinie. Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy + projekty

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublinul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie alejek i oświetleniana dz. nr 125/42 w Lublinie. Informacje tel. 0.81 744 62 28 wew.120Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 20.10.2014r. do godz. 12.00w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy + projekty

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108, Tel./fax 81 744-63-36, e-mail:smnal@vp.pl Zaprasza biegłych rewidentów do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego spółdzielni za 2014 r. Warunki przeprowadzenia badania i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonych badań i ich wyników.Tylko pisemne oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 31.10.2014 r. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu ogłoszenia można uzyskać u Głównego Księgowego Spółdzielni pod numerem telefonu 81 744-69-21.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie, ul. Nałkowskich 108 tel. 81 74 463 36 ogłasza :przetarg ustny nieograniczony na nabycie pierwszeństwa w uzyskaniu tytułu prawnego na zasadzie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Romera 46/47 o pow. 57,86 m2 na parterze, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, cena wywoławcza 206.771,00 zł.Pisemne zgłoszenie należy składać do dnia 31.10.2014 r. w Biurze Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 20.677,10 zł. w terminie do 31.10.2014 r. na konto Bank Pocztowy S.A. O/Lublin nr 76 1320 1641 3152 0018 2000 0001Przetarg odbędzie się dnia 03.11.2014 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108 o godz. 1200 Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się ze Spółdzielnią tel. 81 74 463 36 Dział Eksploatacji Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony : na dostawę i montaż stolarki okiennej na klatkach schodowych i piwnicach w budynku przy ul. Nałkowskich 115, 117, 121,123,132, Romera 28 w Lublinie. Informacje tel. (0) 744 62 28 wew. 105.Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 17.10.2014r. do godz. 12.00w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy +wykaz

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie informuje, że posiada na sprzedaż 45 szt. drzwi wejściowych drewnianych o wymiarach 90cm x 200cm pochodzących z demontażu. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie ofert wraz z podaniem ilości oraz ceny zakupu za 1 szt. drzwi do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 14.08.2014r.