SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 1988 osób

Wiadomości
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu i wymianę WLZ wraz z tablicami licznikowymi lokatorskimi i tablicami głównymi, z dokonaniem niezbędnych uzgodnień, w budynku przy ul. Nałkowskich 115,117, Romera 28, w Lublinie. Informacje tel. 0.81 744 62 28 wew.106 .Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 20.04.2015r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnikaw nieruchomości Samsonowicza 51. Informacje tel. 0.81 744 62 28 wew.106Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 20.04.2015r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie, ul. Nałkowskich 108 tel. 81 74 463 36 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na nabycie pierwszeństwa w uzyskaniu tytułu prawnego na zasadzie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Samsonowicza 19/52o p.u. 30,84 m2 na IV piętrze, 1 pokój, kuchnia, łazienka, wc - cena wywoławcza 97.213,44 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto w Banku Pocztowym S.A. O/Lublin nr 76 1320 1641 3152 0018 2000 0001 Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 07.04. 2015 r. w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108.Przetarg odbędzie się dnia 08.04.2015 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108 o godz.12:00 Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się ze Spółdzielnią tel. 81 74 463 36 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.