SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 1888 osób

Wiadomo¶ci


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano –wykonawczych na adaptację obiektu przy ul. Nałkowskich 113 na Zaplecze Techniczne Spółdzielnie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 30.12.2014r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie, ul. Nałkowskich 108 tel. 81 74 463 36 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na nabycie pierwszeństwa w uzyskaniu tytułu prawnego na zasadzie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Romera 46/47 o p.u. 57,86 m2 na parterze, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc - cena wywoławcza 186.094,00 zł.

Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto w Banku Pocztowym S.A. O/Lublin nr 76 1320 1641 3152 0018 2000 0001 Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 29.12. 2014 r. w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108.Przetarg odbędzie się dnia 30.12.2014 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108 o godz.1200 Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się ze Spółdzielnią tel. 81 74 463 36 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.