SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 6019 osób

Wiadomości
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublinul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 20 miejsc postojowych przy ul. Samsonowicza 51 na dz. nr 129/30 w Lublinie. Informacje tel. 0.81 744 62 28 wew.105Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do15.06.2015r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublinul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na remont balkonów – wymianę szklenia balustrad balkonowych w budynku przy ul. Samsonowicza 41 w Lublinie. Informacje tel. 0.81 744 62 28 wew.106 Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 15.06.2015r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych- wejściowych do klatek schodowych w budynku przy ul. Nałkowskich 118, 120, 122, ul. Samsonowicza 5, 7, 11, 35A, 45, 49, 51, 55, 39, łącznie 58 szt. Informacje tel. (0) 744 62 28 wew. 105, 106. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 08.06.2015r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja