SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 4518 osób

Wiadomości
Zarząd i Rada Nadzorcza Spoldzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie sukcesywnie podejmuje działania zmierzające do budowy miejsc postojowych na terenie osiedla. Poniżej przedstawiamy koncepcję miejsc parkingowych:

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie malowania klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Samsonowicza 39, 45, 51, 55, 59, 61 Nałkowskich 98, Romera 22 w Lublinie.
Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 19.02.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania: Dokumentacja

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na nabycie pierwszeństwa w uzyskaniu tytułu prawnego na zasadzie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Nałkowskich 122/3 o p.u. 48,98 m2.

Załączniki do pobrania: Treść ogłoszenia