SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 3421 osób

Wiadomości
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika na dz. nr 125/22 ul. Nałkowskich 100, na działce nr125/42 (wzdłuż boiska), na dz. nr 156/14 od ul. Romera 22 do Nałkowskich 109 w Lublinie. Informacje tel. 0.81 744 62 28 wew.106Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 20.05.2015r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy + dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ,ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia na dz.nr 125/36 Samsonowicza 19 i 20 w Lublinie. Informacje tel. 0.81 744 62 28 wew.120. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 30.04.2015r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załącznik do pobrania: fomularz przetargowy