SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 32525 osób

Wiadomo¶ci


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie alejek i oświetleniana dz. nr 125/42 w Lublinie. Informacje tel. 081 744 62 28 wew.120.Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 29.09.2014r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy + projekty

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nałkowskich 96 ,125 i ul. Romera 24 w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 22.09.2014r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy + projekty

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublinul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika w nieruchomości Nałkowskich 130 i Samsonowicza 51oraz mycie elewacji budynków mieszkalnych o powierzchni 6402 m2. Informacje tel. 0.81 744 62 28 wew.120Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 18.09.2014r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy + projekty

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie informuje, że posiada na sprzedaż 45 szt. drzwi wejściowych drewnianych o wymiarach 90cm x 200cm pochodzących z demontażu. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie ofert wraz z podaniem ilości oraz ceny zakupu za 1 szt. drzwi do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 14.08.2014r.