SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 91 osób

Wiadomości


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wejścia awaryjnego do budynku przy ul. Samsonowicza 15, 19, 21, 29, 33 w Lublinie . Informacje tel. 0.81 744 62 28 wew.120Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 16.03.2015r. do godz. 12.00w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie ogłasza przetarg nieograniczony na koszenie terenów zielonych o powierzchni 13,2 ha należących do Spółdzielni. Oferty należy sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni: www.smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „przetarg na koszenie terenów zielonych” należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni przy ul Nałkowskich 108 do dnia 02 marca 2015r. do godz.10.00. Planujemy co najmniej trzykrotne koszenie. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu i wymianę WLZ wraz z tablicami licznikowymi lokatorskimi i tablicami głównymi, z dokonaniem niezbędnych uzgodnień, w budynku przy ul. Nałkowskich 98,100,111 w Lublinie. Informacje tel. 0.81 744 62 28 wew.120Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 16.03.2015r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie, ul. Nałkowskich 108 tel. 81 74 463 36 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na nabycie pierwszeństwa w uzyskaniu tytułu prawnego na zasadzie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Samsonowicza 19/52o p.u. 30,84 m2 na IV piętrze, 1 pokój, kuchnia, łazienka, wc - cena wywoławcza 108.014.,94 zł.

Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto w Banku Pocztowym S.A. O/Lublin nr 76 1320 1641 3152 0018 2000 0001 Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 18.02. 2015 r. w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108.Przetarg odbędzie się dnia 19.02.2015 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108 o godz.1200 Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się ze Spółdzielnią tel. 81 74 463 36 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych- wejściowych do klatek schodowych w budynku przy ul. Nałkowskich 97, 99, 101, 109,125,130,131, Romera 22, 24,46,50,52, - łącznie 55 szt. Informacje tel. (0) 744 62 28 wew. 105, 106.Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 26.02.2015r. do godz. 12.00w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie inwentaryzacji i projektów budowlano-wykonawczych przebudowy instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych Nałkowskich 109 Samsonowicza 11,35a, 49 i Romera 46 w Lublinie. Oferty należy sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 06.02.2015 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy