SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 1448 osób

Wiadomości
Witamy na stronie

 Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Spółdzielnia powstała z podziału PSM "Kolejarz" i rozpoczęła działalność 1 lipca 1993 r. "Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych członków i ich rodzin wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym budynku lub osiedlu".

(§ 5 Statutu SM im. W.Z. Nałkowskich)OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z. NAŁKOWSKICH informuje że w okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu i sierpniu zawieszone są dyżury Rady Nadzorczej.Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie zawiadamia, iż na podstawie § 36 Statutu zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. które odbędzie się w dniu 11 maja 2024 r. godz. 9.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Nałkowskich 110 w Lublinie z następującym porządkiem obrad

projekty uchwał członków WZ opracowane przez Spółdzielnię na podstawie projektów złożonych przez członów

poprawki i uwagi do projektów uchwał złożonych przez członówSzanowni Mieszkańcy

Informujemy, że Decyzją LU.RZT. 70.53.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lublin. Od 12 stycznia 2024 roku za 1m3 pobranej wody i odprowadzonych ścieków zapłacimy 11,28 PLN – wzrost kosztów o 15 %. Przypominamy Państwu, że są tokoszty niezależne od spółdzielni.Z uwagi na spodziewaną odwilż i związane z tym ryzyko zaistnienia przecieków wody z topniejącego śniegu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie przypomina, iż zgodnie z „Regulaminem używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców” obowiązkiem lokatorów lokali mieszkalnych jest dbanie i ochrona przed uszkodzeniami części wspólnych budynków. W związku z powyższym należy niezwłocznie usunąć zalegający śnieg i lód z parapetów okiennych i balkonów celem minimalizacji ryzyka powstania uszkodzeńProcedura zgłaszania szkody zalania lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Czytaj treśćSzanowni Mieszkańcy

Pojawiają sie informacje, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im.W.Z Nałkowskich dąży do likwidacji przychodni zdrowia znajdującej się na terenie naszego osiedla. Jako Zarząd Spółdzielni chcemy zdementować te informacje. Zapewniamy, że zarówno w przeszłości jak i teraz nie były prowadzone żadne czynności skutkujące zaprzestaniem działalności tej instytucji. Zarządcą budynku przychodni jest Urząd Miasta Lublin i to on decyduje o jego przeznaczeniu jak również podpisuje umowy najmu.Informacja w sprawie Uchwaly Rady Miasta nr 903/XXVIII/2021 z dnia 29.04.2021 dotycząca ustalenia wysokości stawek za wywóz nieczystości.

Czytaj treść

Haromonogram wywozu odpadów z terenu osiedla w 2023r.Informacja dotycząca odśnieżania ulic Nałkowskich i Samsonowicza znajdujacych sie na osiedlu im. W.Z. Nałkowskich

"Szanowni Państwo informujemy, że ulice Samsonowicza i Nałkowskich znajdujace się na terenie osiedla im. W.Z. Nałkowskich, nie stanowią własności Spółdzielni, jak równiez nie są przez Spółdzielnie administrowane i zarządzane. Nadzór nad urzymaniem tych ulic, należy do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Wszelkie uwagi odnośnie sposobu jak i konieczności odśnieżania tych ulic, prosimy kierować bezpośrednio do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie pod nr telefonu (81) 466 57 00.

Więcej informacji na temet zimowego utrzymania ulic, można znależć w informatorze Zarządu Dróg i Mostów na stronie:http://www.zdm.lublin.eu/wp-content/plik/zima/Informator_2020.pdfInformacja dotycząca zasad użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. W.Z. Nałkowskich

"Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 27 lipca 2020 roku uchwałą nr 17/07/2020 Rada Nadzorcza Spoldzielni Mieszkaniowej uchwaliła regulamin określający zasady używania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. W.Z. Nałkowskich. Pełna treść regulaminu znajduje się poniżej jak rownież w zakładce Dokumenty -> Regulaminy. Ponadto dla mieszkańców korzystających z parkingów na których znajdują się szlabany, został przygotowany nowy druk wniosku, który należy pobrać i po wypełnieniu złożyć osobiście w sekretariacie Spóldzielni lub przesłać mailowo na adres smnal@vp.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu bowiem wprowadza on szereg zmian w funkcjonowaniu miejsc postojowych na naszym osiedlu.

Czytaj treść regulaminu

Wniosek o rejestracje w systemie parkingowymSzanowni Mieszkańcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Czytaj treśćSzanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich przekazuje Państwu informacje w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy-prawo spóldzielcze.

InformacjaInformacja dotycząca różnicy żużycia wody pomiędzy wodomierzem głównym a sumą zużycia z wodomierzy mieszkaniowych.

czytaj więcej...Biuletyn Informacyjny

Najnowszy biuletyn informayjny SM Nałkowskich już dostępny na stronie internetowej.

...czytaj więcej


Szybki kontakt

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA im. W.Z. NAŁKOWSKICH

ul. Nałkowskich 108
20-470 Lublin
tel. (081) 744 63 36

smnal@vp.pl

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 14.00 - 17.00

Godziny pracy Spółdzielni .
poniedziałek 7.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek 7.00 - 15.00
pi±tek 7.00 - 13.00
sobota nieczynne

...czytaj więcej