SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 2449 osób

Wiadomości
Witamy na stronie

 Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Spółdzielnia powstała z podziału PSM "Kolejarz" i rozpoczęła działalność 1 lipca 1993 r. "Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych członków i ich rodzin wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym budynku lub osiedlu".

(§ 5 Statutu SM im. W.Z. Nałkowskich)Informacja w sprawie Uchwaly Rady Miasta nr 903/XXVIII/2021 z dnia 29.04.2021 dotycząca ustalenia wysokości stawek za wywóz nieczystości.

Czytaj treśćInformacja dotycząca funkcjonowania Rady Nadzorczej w okresie epidemii koronawirusa.

Uprzejmie informujemy, że z powodu obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) termin zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich został przełożony bezterminowo. Zgodnie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 2,0): "Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu".

Jednocześnie kolejna ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. w artykule 90a przedłużyła kadencję Rady Nadzorczej: "Art. 90a W przypadku gdy kadencja Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w, życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa wart. 90".Informacja dotycząca odśnieżania ulic Nałkowskich i Samsonowicza znajdujacych sie na osiedlu im. W.Z. Nałkowskich

"Szanowni Państwo informujemy, że ulice Samsonowicza i Nałkowskich znajdujace się na terenie osiedla im. W.Z. Nałkowskich, nie stanowią własności Spółdzielni, jak równiez nie są przez Spółdzielnie administrowane i zarządzane. Nadzór nad urzymaniem tych ulic, należy do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Wszelkie uwagi odnośnie sposobu jak i konieczności odśnieżania tych ulic, prosimy kierować bezpośrednio do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie pod nr telefonu (81) 466 57 00.

Więcej informacji na temet zimowego utrzymania ulic, można znależć w informatorze Zarządu Dróg i Mostów na stronie:http://www.zdm.lublin.eu/wp-content/plik/zima/Informator_2020.pdfInformacja dotycząca zasad użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. W.Z. Nałkowskich

"Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 27 lipca 2020 roku uchwałą nr 17/07/2020 Rada Nadzorcza Spoldzielni Mieszkaniowej uchwaliła regulamin określający zasady używania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. W.Z. Nałkowskich. Pełna treść regulaminu znajduje się poniżej jak rownież w zakładce Dokumenty -> Regulaminy. Ponadto dla mieszkańców korzystających z parkingów na których znajdują się szlabany, został przygotowany nowy druk wniosku, który należy pobrać i po wypełnieniu złożyć osobiście w sekretariacie Spóldzielni lub przesłać mailowo na adres smnal@vp.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu bowiem wprowadza on szereg zmian w funkcjonowaniu miejsc postojowych na naszym osiedlu.

Czytaj treść regulaminu

Wniosek o rejestracje w systemie parkingowymKomunikat Epidemiczny

Szanowni Państwo informujemy,że w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę oraz wysokim tempem rozprzestrzeniania się Koronawirusa, Zarząd Spółdzielni w ramach działań prewencyjnych podjął decyzję o całkowitym zamknięciu ruchu petentów a tym samym drzwi do biura naszej spółdzielni do odwołania. W razie konieczności , interesanci proszeni są o zgłaszanie wszelkich spraw telefonicznie pod nr ( 81) 744-63-36 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: smnal@vp.pl.Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z Nałkowskich uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni,że zgodnie z treścia uchwały Rady Miasta Lublin nr 18/II/2018 z dnia 20.12.2018 od dnia 01.02.2019r obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

W przypadku zbiórki nieselektywnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w zabudowie wielorodzinnej wynoszą:

W przypadku stwierdzenia przez Urząd Miasta Lublin powtarzających się nieprawidlowości dotyczących selektywnej zbiórki odpadów w danym punkcie zbiórki (altana śmietnikowa) na mieszkańców budynku lub budynków do których przyporządkowany jest ten punkt zbiórki, będzie mogła zostać nałożona wyższa stawka opłaty.Szanowni Mieszkańcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Czytaj treśćSzanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich przekazuje Państwu informacje w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy-prawo spóldzielcze.

InformacjaSzanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia opracowaną przez Zamawiającego -Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie do przetargu nieograniczonego (2016 - 05- 03) na opracowanie projektu rozbudowy ul Samsonowicza popierając stanowisko mieszkańców osiedla Nałkowskich w Lublinie protestuje przeciwko rozbudowie sięgaczy zlokalizowanych na terenie Spółdzielni i zmianie kwalifikacji dróg lokalnych wewnętrznych, na drogi innej klasy zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym załączonym do w/w przetargu.Informacja dotycząca różnicy żużycia wody pomiędzy wodomierzem głównym a sumą zużycia z wodomierzy mieszkaniowych.

czytaj więcej...Biuletyn Informacyjny

Najnowszy biuletyn informayjny SM Nałkowskich już dostępny na stronie internetowej.

...czytaj więcej


Szybki kontakt

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA im. W.Z. NAŁKOWSKICH

ul. Nałkowskich 108
20-470 Lublin
tel. (081) 744 63 36

smnal@vp.pl

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 14.00 - 17.00

Godziny pracy Spółdzielni .
poniedziałek 7.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek 7.00 - 15.00
pi±tek 7.00 - 13.00
sobota nieczynne

...czytaj więcej