SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 29319 osób

Wiadomości
Witamy na stronie

Wirtualny spacer po naszej spółdzielni
Wyświetl większą mapę

 Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Spółdzielnia powstała z podziału PSM "Kolejarz" i rozpoczęła działalność 1 lipca 1993 r. "Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych członków i ich rodzin wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym budynku lub osiedlu".

(§ 5 Statutu SM im. W.Z. Nałkowskich)Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z Nałkowskich uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni,że zgodnie z treścia uchwały Rady Miasta Lublin nr 18/II/2018 z dnia 20.12.2018 od dnia 01.02.2019r obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

W przypadku zbiórki nieselektywnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w zabudowie wielorodzinnej wynoszą:

W przypadku stwierdzenia przez Urząd Miasta Lublin powtarzających się nieprawidlowości dotyczących selektywnej zbiórki odpadów w danym punkcie zbiórki (altana śmietnikowa) na mieszkańców budynku lub budynków do których przyporządkowany jest ten punkt zbiórki, będzie mogła zostać nałożona wyższa stawka opłaty.Szanowni Mieszkańcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Czytaj treśćSzanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich przekazuje Państwu informacje w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy-prawo spóldzielcze.

InformacjaSzanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia opracowaną przez Zamawiającego -Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie do przetargu nieograniczonego (2016 - 05- 03) na opracowanie projektu rozbudowy ul Samsonowicza popierając stanowisko mieszkańców osiedla Nałkowskich w Lublinie protestuje przeciwko rozbudowie sięgaczy zlokalizowanych na terenie Spółdzielni i zmianie kwalifikacji dróg lokalnych wewnętrznych, na drogi innej klasy zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym załączonym do w/w przetargu.Informacja dotycząca różnicy żużycia wody pomiędzy wodomierzem głównym a sumą zużycia z wodomierzy mieszkaniowych.

czytaj więcej...Biuletyn Informacyjny

Najnowszy biuletyn informayjny SM Nałkowskich już dostępny na stronie internetowej.

...czytaj więcej


Szybki kontakt

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA im. W.Z. NAŁKOWSKICH

ul. Nałkowskich 108
20-470 Lublin
tel. (081) 744 63 36

smnal@vp.pl

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 14.00 - 17.00

Godziny pracy Spółdzielni .
poniedziałek 7.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek 7.00 - 15.00
pi±tek 7.00 - 13.00
sobota nieczynne

...czytaj więcej